Aktivitetskortsansvarig: Anders Karlsson

Ullmax kläder: Andreas Celik

Bryggorna Skebbäck: Mats Hallmén

Försäljning av gamla kanotsaker: Anders Karlsson

Gym i klubbhuset: Anders Karlsson

Hemsida huvudansvarig: Andreas Celik

Utbildningsanvarig: Anders Karlsson

Hemsida – långfärd: Mats Hallmèn

Hemsida – racing: Anders Karlsson

Huvudnycklar: Mats Hallmén, Jan Åkerling, Anders Karlsson, Athur Ghazzo, Andreas Celik

Inköpsansvarig klubbhuset: Andreas Celik

Medlemsregister/medlemsfrågor: Andreas Celik

Pressansvarig: Anders Karlsson

Posthämtning: Andreas Celik

Sponsorer:

Städlista: Sprint

Tävlingskläder: Katrine Oskarsson

Tags/låsansvarig: Andreas Celik

Paddel-Båt/Motor: Kenneth Hansen / Jens Murstam