Klubbinfo

Örebro Kanotförening

Besöksadress Wadköpingsvägen 4

Postadress Box 460, 70149 Örebro

Telefon 0707-999360

E-post celikandreasokf@outlook.com

PlusGiro 179604-4

Styrelsen

Ordförande: Maria Sääf

Vice ordförande:

Sekreterare: Lars Ströman

Kassör: Christian Scheutz

Ledamot: Marcus Eriksson

Ledamot: Lars Fromell 

 

Suppleant: Maja Oskarsson

Suppleant: Mats Hallmèn

Suppleant: Åsa-Kajsa Zetterman

 

Valberedningen :

 

 

 

Dokument

Förenings stadgar