Avgifter 2023

Medlemsavgifter

Ungdom t.o.m. 18 år 200 kr
Vuxen 400 kr
Familj 750 kr

Verksamhetsavgifter

Verksamhetsavgift 500 kr
Verksamhetsavgift familj 750 kr

Kanotplats

Alla typer av kanoter 800 kr
SUP-bräda 400 kr

 

Aktivt tävlande, instruktörer, ledare samt ungdom under 18 år betalar halva avgiften för kanotplats.

För att få hyra kanotplats krävs medlemskap i Örebro Kanotförening.

Avgifterna sätts in på föreningens Plusgirokonto 17 96 04-4. Ange vad inbetalningen avser. Namn, kontaktuppgifter och personnummer (samt eventuell kajakplats) skall mailas in för samtliga familjemedlemmar till celikandreasokf@outlook.com.

Avi skickas ut till samtliga medlemmar i början av varje kalenderår baserat på föregående års medlemslista.